Handikappförbundens mötesplats

Du måste vara inloggad för att kunna anmäla dig till evenemanget
Tid 2012-05-29 klockan 10:00 - 16:00
Plats World Trade Center, Klarabergsviadukten 70 / Kungsbron 1, Stockholm
Ansvarig Handikappförbunden

Om den svenska funktionshinderspolitiken

Det händer mycket i den dagsaktuella politiken som formar framtidens förutsättningar för människor med funktionsnedsättningar.

Handikappförbundens mötesplats den 29 maj 2012 fokuserar på en rad politiskt aktuella frågor som berör de fyra prioriterade politikområden vi arbetar inom: Arbete och försörjning, Jämlik vård, Förstärkt diskrimineringsskydd och Barn med funktionsnedsättning och deras familjer.

För att ge oss en gemensam kunskapsgrund för den fortsatta diskussionen om vårt viktiga påverkansarbete har vi bjudit in nyckelpersoner i viktiga utredningar som pågår just nu.

I ett framtidsseminarium avslutar vi dagen med att vända blickarna mot funktionshindersrörelsens roll i framtiden.

Välkommen till en dag med framtiden i fokus!

PROGRAM

10.00–11.30   
Högaktuella frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet presenteras av Petra Zetterberg Ferngren, huvudsekreterare i Patientmaktsutredningen, Anders Åhlund, huvudsekreterare i utredningen Statens roll i framtidens vård- och omsorgssystem och Maria Ekendahl, projektledare för Din Journal på nätet.
Efter föreläsningen blir det tillfälle att ställa frågor och ge direkta inspel.

12.30–14.00   
Tre parallella seminarier:

1. Cristina Husmark Pehrsson leder FunkA-utredningen som ser över de arbetsmarknadspolitiska programmen för personer med funktionsnedsättning. Bistås av Elin Landell och Carina Cronsioe.

2. Dan Andersson är tidigare chefsekonom på LO och anlitad av Handikappförbunden med flera, för att göra en samhällsekonomisk analys av kostnader och vinster med en förstärkt diskrimineringslag som inkluderar bristande tillgänglighet.

3. Nätverket för Barnkonventionen består av en rad organisationer inom barnrättsområdet och medverkar i ett seminarium om Sveriges rapportering till FN i september om hur Barnkonventionen efterlevs. Medverkar gör Hanna Igelström och Melis Yorulmaz.

14.30–16.00   
Framtidsseminarium:

Vilken samhällsroll har funktionshindersrörelsen i framtiden? Panelsamtal under ledning av Peter Brusén, tidigare enhetschef på Socialstyrelsen.

Medverkande:
Vidar Aronsson, förbundsordförande för Ungdomens Nykterhetsförbund, Jenny Nilsson, ordförande för WFDYS, världsfederationen för unga döva, Karl Grünewald, bland annat författare till boken Från idiot till medborgare och Pelle Kölhed, ordförande i Personskadeförbundet RTP och v ordförande i Handikappfröbundens styrelse.

16.00-16.30
Välfärdsfakta - en ny webbplats

Ingemar Färm, ordförande i Migränförbundet, och Camilla Salomonsson från Gemensam Välfärd presenterar ny webbplats som funktionshindersrörelsen kan ha nytta av, både som producenter och som konsumenter av information. Tanken med platsen är att delvis vara en parallell till Näringslivets Ekonomifakta men istället publicera välfärdsfakta med rapporter från forskare och utredare på olika myndigheter, företag och organisationer. Och förhoppningsvis från de olika organisationerna i funktionshindersrörelsen. 

Kostnad:
750 kronor för Handikappförbundens medlemsorganisationer. Ordföranden i medlemsförbunden gratis.
Övriga 1 500 kronor
I priset ingår (utöver ett fullmatat och spännande program) lunch, kaffe och frukt.

Hitta till World Trade Center

Lokalen vi ska vara i heter Atlanta.

aktuellt

Pressklipp

Cisionwire - Pressmeddelanden - Svenska 19 nov: "Hundratals liv kan räddas årligen om vården koncentreras"

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2015-11-27 klockan 09:30 - 11:30: Kanslichefsmöte
2015-11-27 klockan 10:00 - 12:00: Nätverksmöte barn, familj och skola
2015-11-30 klockan 10:00 - 13:00: Nätverksmöte, hälso- och sjukvård 30 november
2015-12-01 klockan 10:00 - 15:00: Europaforum
2015-12-02 klockan 10:00 - 16:00: Ordförandemöte 2 december
2015-12-03 klockan 09:00 - 16:00: Internationella funktionshindersdagen
2015-12-09 klockan 08:30 - 16:00: Kommunikatörsnätverket - heldag om Google Analytics
2015-12-11 klockan 10:00 - 15:00: Nätverket för arbete och försörjning 11 december