Kalendarium

Här finns hela kalendariet, om du vill ha fler än de närmaste fem händelserna får du välja det i rullisten nedan.

Om du vill tipsa oss om evenemang som du saknar kan du höra av dig till oss.

Europaforum 2015-02-05 klockan 10:00 - 15:00
Nätverksmöte för Jämlik hälso- och sjukvård 2015-02-16 klockan 10:00 - 13:00
Kanslichefsmöte 2015-03-16 klockan 13:30 - 16:30

aktuellt

Pressklipp

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2015-02-05 klockan 10:00 - 15:00: Europaforum
2015-02-16 klockan 10:00 - 13:00: Nätverksmöte för Jämlik hälso- och sjukvård
2015-03-16 klockan 13:30 - 16:30: Kanslichefsmöte