Kalendarium

Här finns hela kalendariet, om du vill ha fler än de närmaste fem händelserna får du välja det i rullisten nedan.

Om du vill tipsa oss om evenemang som du saknar kan du höra av dig till oss.

Workshop om media 2015-09-10 klockan 09:00 - 15:00
Nätverksmöte för Hälso- och sjukvård 2015-09-14 klockan 10:00 - 13:00
Kanslichefsmöte 2015-09-17 klockan 13:00 - 16:00
Ordförandemöte 22 september 2015 2015-09-22 klockan 09:30 - 13:00

aktuellt

Pressklipp

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2015-09-10 klockan 09:00 - 15:00: Workshop om media
2015-09-14 klockan 10:00 - 13:00: Nätverksmöte för Hälso- och sjukvård
2015-09-17 klockan 13:00 - 16:00: Kanslichefsmöte
2015-09-22 klockan 09:30 - 13:00: Ordförandemöte 22 september 2015