Pressmeddelanden från Handikappförbunden

Pressmeddelanden

 2018-02-12 09:52: "Sorgligt att åtgärdsgarantin dras tillbaka"
Funktionsrätt Sverige är besvikna över regeringens besked att dra tillbaka sitt viktiga förslag om en läsa-, skriva- räknagaranti, för att lägga ett nytt förslag i vår. ”Vi lägger skulden på alliansen och Sverigedemokraterna, som inte står upp för alla elevers rätt till åtgärder och känner nu oro över att förslaget kommer att naggas i kanten”, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige.
 2018-02-09 13:18: "Mikael Klein blir ny expert i LSS-utredningen"
Mikael Klein, intressepolitisk chef i Funktionsrätt Sverige är från och med den 1 februari utsedd till expert i den pågående statliga översynen av LSS (S 2016:03). Mikael Klein ersätter därmed Pelle Kölhed, som tidigare var ledamot 2:e vice ordförande i Funktionsrätt Sverige.​
 2018-02-07 09:15: "Regeringen är ansvarig för Försäkringskassans osunda kultur"
​Häromdagen kunde vi i Dagens ETC läsa flera vittnesmål från medarbetare på Försäkringskassan. De beskriver en myndighet vars drivkraft är att göra så många avslag som möjligt med målet att nå ett sjukpenningtal på max 9,0. Funktionsrätt Sverige och Huvudvärksförbundet menar att det är regeringens signalpolitik som ligger bakom kulturen på Försäkringskassan och vi kräver att regeringen agerar.
 2018-01-31 10:08: "Rädda läsa-skriva-räkna-garantin"
Vi är djupt besvikna på alliansens och Sverigedemokraternas bristande stöd för den efterlängtade åtgärdsgarantin för läsning, skrivning och matematik. ”Det är ett svek mot alla de barn som idag inte får sina behov tillgodosedda i skolan. Det är djupt olyckligt om förslaget stoppas”, säger Lars Ohly, ordförande Funktionsrätt Sverige.
 2018-01-19 14:43: "Lars Ohly lämnar sitt uppdrag som ordförande i Funktionsrätt Sverige"
Under dagens extrakongress uttryckte en majoritet av Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund att de inte har fortsatt förtroende för Lars Ohly, som ordförande för organisationen.
 2018-01-09 15:56: "Regeringen lyssnar till Funktionsrätt Sveriges kritik"
Regeringen beslutade igår om en lagrådsremiss med förslag på ändringar gällande personlig assistans. Det är positivt att regeringen lyssnat på flera av Funktionsrätt Sveriges synpunkter på det ursprungliga förslaget. Men det finns fortfarande mycket att göra om regeringen menar allvar med sina föresatser att uppfylla intentionerna i LSS.
 2017-12-21 10:41: "​Kommunen drog in Kristoffers kontaktperson efter 21 år – Nu tas fallet upp i kammarrätten"
Kristoffer, som bor i en gruppbostad och arbetar på daglig verksamhet, har haft kontaktperson i 21 år. Men plötsligt avslutades insatsen av Kungsholmens stadsdelsnämnd i Stockholm, trots att ingenting väsentligt har ändrats i Kristoffers situation. Efter att förvaltningsrätten gått på stadsdelsnämndens linje kommer nu fallet att avgöras i kammarrätten.
 2017-12-20 14:39: "Permanenta stoppet för tvåårsomprövning av personlig assistans"
Funktionsrätt Sverige är positiva till regeringens förslag om personlig assistans. ”Det är en självklarhet att personlig assistans beviljas för väntetid och beredskap samt för tiden mellan insatser vid olika aktiviteter utanför hemmet”, säger Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige. ”Vi tycker också att stoppet för tvåårsomprövning bör permanentas.”
 2017-12-13 14:23: "Regeringen måste lyssna på Socialstyrelsens varning"
Funktionsrätt Sverige kommenterar Socialstyrelsens utredning kring personlig assistans."Socialstyrelsen är tydlig i sina resultat och varnar för utvecklingen", säger Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige. Nu hoppas vi att regeringen tar detta på allvar och gör nödvändiga lagändringar som innebär att barn och familjer i fortsättningen får sina rättigheter tillgodosedda”
 2017-12-13 10:06: "​Genombrott för Europakonventionen i LSS-fall - Kammarrätten ändrade dom"
Lekebergs kommun ville tvinga Anders, 42 år, att flytta från boendet på Sanna Gård, trots att han själv vill bo kvar. Nu meddelar Kammarrätten i Göteborg att Anders ska få bo kvar, eftersom kommunens beslut om att flytta Anders bryter mot LSS.
 2017-11-27 16:09: "Våra medlemsförbund avgör ordförandefrågan"
Funktionsrätt Sveriges styrelse kommer därför att träffas inom två veckor för att fatta beslut om att sammankalla medlemsförbundens ordföranden till ett möte i januari. Då ska frågan om förtroende och förtroendeposter diskuteras.
 2017-11-16 15:43: "Den grundläggande lärarutbildningen behöver också förstärkas"
​Funktionsrätt Sverige tycker att en skola och en lärmiljö som fungerar för elever med olika funktionsnedsättningar gynnar alla barn. "Därför är vi positiva till regeringens förslag om nya krav på kunskaper för speciallärar- och specialpedagogexamen", säger Lars Ohly, Funktionsrätt Sverige. "Vi ser nu fram emot ökade krav också på den grundläggande lärarutbildningen och rektorsutbildningen."
 2017-11-15 16:49: "Efterlängtad reformering av socialförsäkringen"
​Funktionsrätt Sverige är positiva till regeringens förslag om att de nuvarande socialförsäkrings­förmånerna handikappersättning och vårdbidrag reformeras. ”Det är hög tid att reformera stöden”, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige. ”Dagens system är föråldrat och inkonsekvent, det måste vara individens behov som ligger till grund för ersättningen.”
 2017-11-14 14:59: "Bra att regeringen fryser omprövningar av personlig assistans - men funktionshinderrörelsen är inte nöjda"
Den samlade funktionshinderrörelsen är positiva till Åsa Regnérs besked idag om att man fryser Försäkringskassans omprövningar av personlig assistans. ”Beskedet innebär en stor lättnad för många, kommenterar Lars Ohly, Funktionsrätt Sverige. "Men situationen är densamma för de rättighetsbärare som dagligen får avslag, eller redan har fått avslag på sina ansökningar av personlig assistans."
 2017-11-09 12:25: "Viktig och välkommen ändring i diskrimineringslagen"
Funktionsrätt Sverige tar med glädje emot riksdagens beslut att även företag inom varu- och tjänstesektorn med färre än tio anställda ska omfattas av kraven på tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. ”Nu öppnas äntligen dörren till många av de bolag vi dagligen möter i vår vardag”, kommenterar Lars Ohly Riksdagens beslut.
 2017-11-06 17:56: "Lagändring är goda nyheter, men den måste påskyndas"
”Det är mycket efterlängtade nyheter att regeringen nu agerar och föreslår en lagändring av LSS”, säger Lars Ohly ordförande i Funktionsrätt Sverige. Under eftermiddagen idag meddelade ansvarigt statsråd Åsa Regnér att regeringen nu planerar en lagändring av LSS. En ändring som beräknas träda i kraft under våren.
 2017-11-06 15:42: "Barn vill prata om sin funktionsnedsättning"
​Barn med funktionsnedsättning vill prata om sin funktionsnedsättning, om hur de mår och hur det är att vara beroende av andra. Men det är inte alltid som vuxna förmår att lyssna. Webbplatsen opratat.se är ett nylanserat verktyg som gör det lättare för barn och vuxna att prata med varandra.
 2017-10-30 09:43: "Regeringen måste ta bladet från munnen när det gäller personlig assistans"
Den 20 oktober skrev Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler ett alarmerande brev till regeringen. Skälet till oron är en ny dom (2017 ref 27) i Högsta förvaltningsdomstolen gällande rätten till personlig assistans. Domen kommer enligt FK att få ”svåröverskådliga konsekvenser för stat, kommun och enskilda”. Nu kräver Funktionsrätt Sverige att regeringen tar bladet från munnen,
 2017-10-11 09:51: "Avgörande skolförslag riskerar nedröstning – stöd förslaget om åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik"
Funktionsrätt Sverige och flera av våra medlemsförbund känner stor oro inför de reservationer som uttryckts från alliansens håll inför regeringens förslag om en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik. Mot bakgrund av de fakta som visar att många elever idag går ut skolan utan godkända betyg i dessa ämnen, vore det djupt olyckligt om förslaget stoppades.