Välkommen till Handikappförbundens pressrum

Självporträtt av fotografen själv, foto: Walter Hirsch

Här kan du hitta information om vår verksamhet och kontaktuppgifter för pressen. Här finns även länkar till pressmeddelanden, debattartiklar, uttalanden och remissvar.  

Handikappförbunden ska under kongressperioden 2013-2015 arbeta intressepolitiskt med fyra prioriterade områden:

1.      Tryggad försörjning genom arbete och socialförsäkring

2.      Jämlik hälso- och sjukvård

3.      Utvecklat diskrimineringsskydd och universell utformning

4.      Ökat stöd till barn, familj och skola

Styrelsen har inom sig utsett vilka ledamöter som ansvarar för respektive område.

Tryggad försörjning genom arbete och socialförsäkring

Ingrid Burman  Mobil: 070-343 95 87

Jan-Olof Forsén Mobil: 070-420 82 57

Jämlik hälso- och sjukvård

Lars Berge Kleber Mobil: 070-312 74 54

Marie Steen Mobil: 0703-61 32 81

Utvecklat diskrimineringsskydd

Pelle Kölhed Tel arb: 08-629 27 92

Ines Uusmann Mobil: 076-161 99 42

Ökat stöd åt barn och deras familjer

Thomas Jansson Mobil: 070-562 68 60

Börje Vestlund Mobil: 070-255 91 52

 

aktuellt

Pressklipp

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2015-05-13 klockan 08:30 - 10:00: Handikappförbundens Kommunikatörsnätverk
2015-05-19 klockan 13:00 - 16:30: Länskonferens
2015-05-20 klockan 10:00 - 16:00: Öppen kongressdag
2015-05-21 klockan 10:00 - 16:00: Kongressförhandlingar