Välkommen till Handikappförbundens pressrum

Självporträtt av fotografen själv, foto: Walter Hirsch

Här kan du hitta information om vår verksamhet och kontaktuppgifter för pressen. Här finns även länkar till pressmeddelanden, debattartiklar och uttalanden.  

Handikappförbunden ska under kongressperioden 2013-2015 arbeta intressepolitiskt med fyra prioriterade områden:

1.      Tryggad försörjning genom arbete och socialförsäkring

2.      Jämlik hälso- och sjukvård

3.      Utvecklat diskrimineringsskydd och universell utformning

4.      Ökat stöd till barn, familj och skola

Styrelsen,  som är ny sen kongressen 2015-05-21, kommer utse kontaktpersoner för områdena. Tills vidare hänvisas frågor till ansvariga tjänsteman  Mikael Klein och Monica Klasén McGrath

 

aktuellt

Pressklipp

Östgöta Correspondenten 07 jul: "Länets kulturutbud måste tillgängliggöras"

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2015-09-10 klockan 09:00 - 15:00: Workshop om media
2015-09-14 klockan 10:00 - 13:00: Nätverksmöte för Hälso- och sjukvård
2015-09-17 klockan 13:00 - 16:00: Kanslichefsmöte
2015-10-01 klockan 09:00 - 13:30: Årets möte med Public Service