Välkommen till Handikappförbundens pressrum

Självporträtt av fotografen själv, foto: Walter Hirsch

Här kan du hitta information om vår verksamhet och kontaktuppgifter för pressen. Här finns även länkar till pressmeddelanden, debattartiklar och uttalanden.  

Handikappförbunden ska under kongressperioden 2015-2017 arbeta intressepolitiskt med fyra prioriterade områden:

1.      Ett samhälle för alla

Kontakt

Pelle Kölhed, styrelseledamot
Ines Uusmann, styrelseledamot
Mia Ahlgren, ansvarig tjänsteman

2.     Rätten till försörjning

Kontakt

Jan Olof Forsén, styrelseledamot
Beryl Svanberg, styrelseledamot
Mikael Klein, intressepolitisk chef

3.     Jämlik hälsa

Kontakt

Lars Berge Kleber, styrelseledamot
Marie Steén, styrelseledamot
Sofia Karlsson, intressepolitisk utredare

4.     Förstärkt samhällsstöd med fokus på barn, familj. skola och LSS

Kontakt

Thomas Jansson, styrelseledamot
Maritha Sedvallsson, styrelseledamot
Stefan Ekberg Åkerlund, intressepolitisk utredare

aktuellt

Pressklipp

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2015-09-04 klockan 10:00 - 12:30: Alla vinner - Kick-off
2015-09-10 klockan 09:00 - 15:00: Workshop om media
2015-09-14 klockan 10:00 - 13:00: Nätverksmöte för Hälso- och sjukvård
2015-09-17 klockan 13:00 - 16:00: Kanslichefsmöte