Ställ krav på tillgänglighet i upphandling

Alla som beställer produkter och tjänster kan ställa krav på tillgänglighet. Handikappförbunden vill att den offentliga sektorn ska vara mer aktiv och ställa högre krav på tillgänglighet i sina upphandlingar. Lagen om offentlig upphandling styrs av direktiv från EU. En effekt av EU:s direktiv är att vissa myndigheter har krav på antidiskrimineringsklausuler i upphandlingar. På senare år har EU börjat sträva efter flera sätt att använda offentlig upphandling som ett verktyg för ett tillgängligt och inkluderande samhälle. I förslaget till reviderat upphandlingsdirektiv finns förstärkta krav på tillgänglighet i tekniska specifikationer som gäller såväl allmänheten som anställda.

EU har gett de europeiska standardiseringsorganen i uppdrag att ta fram en europeisk standard för krav på tillgänglighet i offentlig upphandling av informations- och kommunikationsteknik (mandat 376). Det gäller apparater och tjänster som kan underlätta för fler att arbeta på till exempel myndigheter, men också för kontakter med medborgare. EU har ett liknande uppdrag när det gäller tillgänglighet till byggd miljö (mandat 420) och design för alla (mandat 473).

Handikappförbunden anser att offentliga sektorn aktivt ska använda möjligheterna i lagen om offentlig upphandling för att ställa krav på tillgänglighet och välja leverantörer som anställer personer med funktionsnedsättning. Beställarkompetens för att kunna kontrollera att leverantörer lever upp till kraven behöver öka. Staten måste skapa instrument för att följa upp att den offentliga sektorn använder sig av upphandling effektivt. Även i det privata näringslivet ska företag använda sig av liknande krav både i upphandlingar och i sin egen verksamhet. Det lönar sig för alla när kraven på tillgånglighet ökar internationellt.

EU har tagit fram en broschyr till stöd för alla som vill använda möjligheter att ta socialt ansvar i upphandling och följa den europeiska lagstiftningen på området. Ladda ned broschyren på många olika språk, även svenska.

Socialt ansvarsfull upphandling

Se även våra remissvar om upphandling

Handikappförbundens brev om offentlig upphandling 2005  

aktuellt

Pressklipp

Svenska Dagbladet 16 sep: "Med adhd på högskolan"
Lärarnas nyheter 16 sep: "Ökade krav på tillgänglighet"

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2014-09-23 klockan 08:30 - 10:00: Kommunikatörsmöte nr 7
2014-10-07 klockan 13:30 - 16:00: Kanslichefsmöte
2014-10-22 klockan 09:30 - 16:00: Ordförandemöte