Jämlik hälso- och sjukvård

Ett yogapass

Hälso- och sjukvårdens fundament om vård på lika villkor och efter behov följs inte. Det är andra prioriteringar än den enskilde människans behov som har för stor inverkan. Rätten till en god hälsa för personer med funktionsnedsättning, måste stärkas för att öka möjligheterna till goda levnadsvillkor och förutsättningarna till ett fullvärdigt medborgarskap.

Rätten till god hälsa omfattar hälso- och sjukvården i vid bemärkelse, inkluderande till exempel habilitering/rehabilitering, läkemedel och hjälpmedel. Handikappförbunden ska positionera sig starkare för att påverka förutsättningarna för en jämlik och behovsstyrd hälso- och sjukvård med hög kvalité.

Handikappförbundens gemensamma påverkansarbete inriktar sig på att stärka den enskildes möjligheter att påverka den egna vårdsituationen och funktionshindersorganisationernas möjligheter att företräda medborgarperspektivet inom hälso- och sjukvården.

Ansvariga i styrelsen för området är
Lars Berge Kleber Mobil: 070-312 74 54
Marie Steen Mobil: 0703-61 32 81

Ansvarig tjänsteman för området är Emil Erdtman

aktuellt

Pressklipp

Riksdagen - Dokument & Lagar 01 okt: "Riksrevisionens granskningsrapport 2014:20"

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2014-10-07 klockan 13:30 - 16:00: Kanslichefsmöte
2014-10-22 klockan 09:30 - 16:00: Ordförandemöte
2014-11-20 klockan 09:00 - 13:00: Årets möte med Public Service