Jämlik hälsa

Alla människor ska ha tillgång till kvalitativ sjukvård, behandling, läkemedel, rehabilitering och hjälpmedel. Den som har störst behov ska prioriteras först. Den onödiga ohälsa som drabbar många personer med funktionsnedsättning kan och ska förebyggas.

Handikappförbunden arbetar för en jämlik hälsa genom att delta i samråd med nationella myndigheter, svara på remisser samt genom kontakter med politiker och andra beslutsfattare. På samma sätt arbetar de lokala och regionala samarbetsorganisationerna.

Här kan du läsa mer om vad vi gör, våra priortierade områden samt vad vi tycker i ett par viktiga frågor.

Kontakt

Lars Berge Kleber, styrelseledamot
Marie Steén, styrelseledamot
Sofia Karlsson, intressepolitisk utredare

aktuellt

Pressklipp

Östgöta Correspondenten 07 jul: "Länets kulturutbud måste tillgängliggöras"

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2015-09-10 klockan 09:00 - 15:00: Workshop om media
2015-09-14 klockan 10:00 - 13:00: Nätverksmöte för Hälso- och sjukvård
2015-09-17 klockan 13:00 - 16:00: Kanslichefsmöte
2015-10-01 klockan 09:00 - 13:30: Årets möte med Public Service