Jämlik hälso- och sjukvård

Ett yogapass

Handikappförbundens vision är ”ett samhälle för alla” där alla människor är delaktiga på lika villkor och möts med respekt, oavsett funktionsförmåga.

Handikappförbunden anser att alla människor – oavsett funktionsnedsättning eller var i landet man bor – ska ha tillgång till likvärdig hälso- och sjukvård, tandvård, habilitering och rehabilitering.

En sådan jämlik hälso- och sjukvård är en förutsättning för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva på lika villkor som andra och delta i samhället som fullvärdiga medborgare.

Men tyvärr har människor med funktionsnedsättningar sämre hälsa än övriga befolkningen, något som Folkhälsomyndigheten kallar ”onödig ohälsa” – en ohälsa som inte direkt har med funktionsnedsättningen att göra.

Handikappförbunden vill därför stärka den enskildes möjligheter att påverka den egna vårdsituationen och funktionshindersorganisationernas möjligheter att företräda medborgarperspektivet inom hälso- och sjukvården.

Till detta intressepolitiska område räknar vi även habilitering, rehabilitering, läkemedel och hjälpmedel.

Ansvariga i styrelsen för området är
Lars Berge Kleber Mobil: 070-312 74 54
Marie Steen Mobil: 0703-61 32 81

Ansvarig tjänsteman för området är Emil Erdtman

aktuellt

Pressklipp

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2014-11-12 klockan 13:00 - 2014-11-13 13:00: Länskonferens
2014-11-18 klockan 13:00 - 16:00: Nätverksmöte barn, familj och skola
2014-11-20 klockan 09:00 - 13:00: Årets möte med Public Service
2014-12-03 klockan 12:00 - 16:00: Rörelse i rätt riktning