Projektets webbplats

Från snack till verkstad har en egen webbplats där du kan hitta mer information och fler nyhetsuppdateringar.

Webbplatsen heter Funktionshinderkonventionen.se.  

Kontakt

Projektledare

Lars Lindberg

Projektmedarbetare

Andrea Bondesson, jurist

Tor Gustafsson, kommunikatör