Konferensprogram

Inledning

10.00 Inledning Lars Lindberg projektledare Handikappförbunden

10.10 Hur övervakas Mänskliga rättigheter och vilken betydelse har FN-kommittéernas rekommendationer?

Thomas Hammarberg, tidigare Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter

10.50 Hur har CRPD-kommittén hittills arbetat?

Andrea Bondesson, jurist Handikappförbunden

11.30 Lunch

12.30 Sveriges implementering av FNs rekommendationer

Malin Ekman Aldén, tf. GD Myndigheten för delaktighet

13.10 Framgångsgångfaktor av implementeringen av Barnkonventionen

Docent Johan Vamstad, Ersta-Sköndal Högskola

13.50 Paus

14.10 Hur har kvinnorörelsen arbetat med uppföljningen och implementering av kvinnokonventionen?

Maria Johansson, Forum Kvinnor och funktionshinder (FQ)

14.30 Hur kan funktionshinderrörelsen arbeta med FN:s rekommendationer?

Lars Lindberg, projektledare

15.15 Panelsamtal

Ines Uusman – Handikappförbunden

Malin Ekman Aldén – Myndigheten för delaktighet

Maria Johansson - Forum Kvinnor och funktionshinder (FQ)

16.00 Avslutning

 

Tillbaka till Från snack till verkstad

Kontakt

Projektledare

Lars Lindberg

Projektmedarbetare

Andrea Bondesson, jurist

Tor Gustafsson, kommunikatör