Lever Sverige upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning?

Den 18 oktober arrangerar projektet Från snack till verkstad en konferens med fokus på de rekommendationer som FN lämnade till Sverige 2014. Konferensen arrangeras Quality Hotel Friends, i Solna.

Sedan 2009 är Sverige bunden vid FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD).

En viktig del i uppföljningen av FN:s konventioner är de rapporter länderna ska göra och som sedan granskas av FN. Sverige fick 2014 rekommendationer från FN på hur Sverige ska bli bättre på att leva upp funktionshinderkonventionen.

Vilken betydelse har FNs kritik och hur har Sverige arbetat hittills för att implementera kommissionens rekommendationer? Hur kan funktionshinderrörelsen arbeta för att följa upp arbetet med konventionen? Vilka har framgångsfaktorerna varit för implementering av andra konventioner som Barnkonventionen?

Från snack till verkstad

Logga för projektet Från snack till verkstad


Kontakt

Projektledare

Lars Lindberg

Projektmedarbetare

Andrea Bondesson, jurist

Tor Gustafsson, kommunikatör