Utbildningsmaterial

Här kan du ladda ner utbildningsmaterial från samtliga enheter.

 • Lika och inkluderad

  Det här materialet handlar om hur och varför funktionshindersrörelsen kan arbeta med mångfaldsfrågor. Det tar upp vad mångfald är, vad lagen säger om diskriminering, mänskliga rättigheter och så vidare.
  Lika och inkluderad
 • Ta plats på arenan

  Den här utbildningen är för dig som kanske nyligen har fått ett uppdrag eller redan idag arbetar med funktionshinderspolitiska frågor som förtroendevald i kommun eller län/region.
  Ta plats på arenan
 • Vuxenutbildning

  Idag talar man om livslångt lärande. Att utbildningssystemet måste vara flexibelt och att det är viktigt att rekrytera nya grupper till utbildning. Arbetet med att söka upp och motivera personer med funktionshinder till studier är därför en viktig politisk handling liksom en demokratifråga.
  Vuxenutbildning
 • Övriga företrädarutbildningar

  Material som tar upp rollen som förtroendevald inom funktionshindersrörelsen och kan ge inspiration och förmedla ideér om hur man kan påverka den demokratiska processen på olika nivåer i samhället.
  Övriga företrädarutbildningar
 • Att bemöta resenärer

  Handikappförbunden har tillsammans med Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd, och Rikstrafiken tagit fram ett utbildningsmaterial om bemötande av resenärer med funktionshinder i kollektivtrafiken.
  Att bemöta resenärer
 • DATE - ett lärmaterial för skolan

  DATE - ett lärmaterial för skolan

aktuellt

Pressklipp

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2016-02-08 klockan 13:30 - 2016-02-16 16:00: Från snack till verkstad - mänskliga rättigheter i praktiken
2016-02-25 klockan 10:00 - 13:00: Europaforum
2016-03-09 klockan 09:30 - 16:00: Ordförandemöte
2016-03-10 klockan 13:00 - 16:00: Möte med Skatteverket om bemötande
2016-05-19 klockan 13:00 - 2016-05-20 12:00: Länskonferens