Arbete och funktionshinder – från kostnad till resurs!

Den 10 mars samlades stora delar av funktionshindersrörelsen för att diskutera framtidens möjligheter till arbete och försörjning för personer med funktionsnedsättning. Tjänstemän och politiker från riksdag och regering, ordföranden i Handikappförbundens medlemsförbund och många fler var inbjudna till en dag för möten och interaktion.
Var femte medborgare har en funktionsnedsättning.
Var tionde person har en nedsatt arbetsförmåga beroende på sin funktionsnedsättning. Bara hälften av dessa har något jobb. Majoriteten har förtidspension. En stor grupp människor försörjs av sina anhöriga. Utanförskapet har i stort inte förändrats sedan det började mätas år 1996.
Oavsett regeringsfärg. Oavsett konjunkturläge.

• Vilka konkreta åtgärder behövs för en förändring?
• Vad kan parterna göra? Vad måste lagstiftaren reglera?
• Vad kan var femte väljare förvänta sig i valrörelsen?

Frågorna om arbete, försörjning och rehabilitering står högst på dagordningen inför höstens val. Därför samlar vi forskare, politiker, arbetsmarknadens parter, näringsliv och funktionshindersorganisationer till en dialog om vad som måste ske för att skapa ett samhälle där alla är en resurs i arbetslivet.

Titta på debatten på webb-tv sändningen

Powepointpresentationer från seminarierna

Bemanning med plus

Dubbla sociala normer

Plattform för arbete

Omställningsförsäkring, Astma- och allergiförbundet