Är hälso- och sjukvården bara till för friska?

Var femte medborgare har en funktionsnedsättning.
Många av dessa har en kronisk sjukdom som kräver en livslång behandling. Majoriteten av Sveriges befolkning har en rätt begränsad kontakt med hälso- och sjukvården. För personer med varaktiga funktionsnedsättningar eller med kroniska sjukdomar, ger hälso- och sjukvården grundläggande förutsättningar för den egna livsföringen.
Vilken vård och behandling som ges, vilka läkemedel och hjälpmedel som finns att tillgå, vilken habilitering och rehabilitering som erbjuds, är helt avgörande faktorer för vilken livskvalitet som går att uppnå.

• Hur kan vi säkerställa att vård ges efter behov och likvärdigt i hela landet?
• Vilka rättigheter har den enskilde patienten i en föränderlig hälso- och sjukvård?
• Vad kan var femte väljare förvänta sig i valrörelsen?

Tillsammans med frågorna om arbete och försörjning, står rehabiliteringen och hälso- och sjukvårdens utmaningar högst på dagordningen inför höstens val. Därför samlar vi olika aktörer, politiker, myndigheter och funktionshindersorganisationer till en dialog om framtidens hälso- och sjukvård.

Se sändningen i efterhand

Till programmet

aktuellt

Pressklipp

Inspektionen För Socialförsäkringen 11 nov: "Utredningar av sjukskrivna förlänger sjukfrånvaron"

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2014-12-03 klockan 12:00 - 16:00: Rörelse i rätt riktning
2014-12-04 klockan 10:00 - 16:00: Ordförandemöte 4 december
2014-12-11 klockan 13:30 - 16:00: Kanslichefsmöte
2015-02-05 klockan 10:00 - 15:00: Europaforum