Plattformar

Handikappförbundens vision

Ett samhälle för alla är ett samhälle där kvinnor och män, flickor och pojkar är delaktiga på lika villkor och möts med respekt, oavsett funktionsförmåga. Ett samhälle som tar tillvara människors olikheter är ett rikt samhälle.

Handikappförbundens idéprogram.pdf

Vår vision om ett samhälle för alla definieras i Förenta Nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. I konventionen tydliggörs vilket ansvar som staten har inom en rad olika samhällsområden, för att människor med funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället på lika villkor.

Utifrån den visionen har Handikappförbundens medlemsförbund på sina ordförandemöten enats om olika plattformar, som ligger till grund för det fortsatta intressepolitiska arbetet.

Plattform Socialförsäkring.pdf

Mediepolitisk plattform.pdf

Plattform Arbete.pdf

Plattform Habilitering.pdf

Plattform Hjälpmedel.pdf

Skolplattform.pdf

Forskningspolitisk plattform, pdf 

Plattform för jämlik  hälso- och sjukvård.pdf 

Plattform för ökat stöd till barn och deras familjer.pdf

Plattform Rehabilitering.pdf

aktuellt

Pressklipp

Special Nest 21 feb: "Färre barn med npf idrottar"

Medlemsförbundens nyheter

Kalendarium

2017-02-22 klockan 09:30 - 11:30: Kanslichefsmöte
2017-03-13 klockan 10:00 - 13:00: Nätverket för Jämlik hälsa 13 mars 2017
2017-03-21 klockan 10:00 - 16:00: Välkommen till ordförandemöte 21 mars 2017
2017-05-16 klockan 12:00 - 17:00: Länskonferens 16 maj 2017
2017-05-17 klockan 09:00 - 16:00: Öppen kongressdag 17 maj