Forskning

Forskningspolitisk plattform, pdf

Handikapprörelsen och forskningen - En studie om relationerna utifrån handikapprörelsens perspektiv

Denna studie behandlar handikappforskningens framväxt och vad handikapprörelsen anser om den rådande forskningen på området idag. Studien lyfter fram och diskuterar vem det är som bestämmer vad det ska forskas om, perspektiv för forskningen och handikapprörelsens delaktighet i forskningen. Elin Gardeström. Tryckår: 2006

Från forskningsobjekt till medaktör, pdf 
– en bok om samarbete mellan forskare och dem forskningen berör

I boken intervjuas tio forskare som på olika sätt har arbetat med brukarmedverkan och delaktighetsforskning. Lika många icke-forskare – medaktörer i forskning eller forskningsengagerade personer i handikapprörelsen – intervjuas om sina erfarenheter av att samverka med forskningen.
Boken kan också beställas i Daisy-format, kontakta Emil Erdtman per e-post.

Studiematerial för idécirklar, pdf

Från forskningsobjekt till medaktör genomförde under projekttiden idécirklar där nya idéer till relevanta forskningsfrågor växte fram. Studiematerialet är tänkt som inspiration till att fortsättningsvis starta fler idécirklar om forskning.

Idéer till framtida forskning, pdf

Personer med olika funktionsnedsättningar har träffats i idécirklar och utifrån egna livs­erfarenheter föreslagit viktig forskning.