Romers rätt – en strategi för romer i Sverige (SOU 2010:55)

Länk till remiss

Sista svarsdatum till Integrations- och jämställdhetsdepartementet 2010-12-20
(Vi avger inte yttrande på denna remiss)

Handlingsförfarande

De här remisserna skriver Handikappförbunden inte remissvar på. De kan fortfarande innehålla viktiga frågor och därför avviserar vi dem till våra medlemsförbund. Vi är tacksamma att få veta vilka förbund som tänker svara på remisserna.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein
Handikappförbundens diarienummer för remissen: Dnr R10-032