Om förbundskonferensen 24 augusti

Handikappförbunden har redan bjudit in till en förbundskonferens för att diskutera promemorian. Förbundskonferensen ska ses som en del av arbetet med promemorian.Handikappförbunden kommer dock inte ha haft möjlighet att göra dragningar kring det samlade innehållet vid förbundskonferensen utan vi kommer att diskutera utifrån några frågor med anknytning till promemorian.  Vid förbundskonferensen ska vi även att diskutera ett fortsatt samlat agerande kring diskrimineringsfrågan.

Seminariet anordnas av enheten för Nationella handlingsplanen.
Plats: Sensus möte, Klara södra kyrkogata 1, 9 trappor lokalen ”Makt och norm”
Datum: tisdagen den 24 augusti
Tid: klockan 9.00 - 12.00

Anmäl dig till förbundskonferensen här senast 12 augusti