Beställ promemorian

Du kan beställa promemorian på följande sätt:

E-post: order.frizes@nj.se
Telefon: 08-598 191 90

Du kan också ladda ned den från regeringens webbplats (OBS! Hela promemorian är ett 800 sidor långt dokument):
Promemorian