Rapporten: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Förslag till gemensam satsning 2011-2015. Översyn av de nationella kvalitetsregistrens fortsatta utveckling

Läs rapporten

Sista svarsdatum till Socialdepartementet

2011-03-15
(Vi avger inte yttrande på denna remiss)

Handlingsförfarande

De här remisserna skriver Handikappförbunden inte remissvar på. De kan fortfarande innehålla viktiga frågor och därför avviserar vi dem till våra medlemsförbund. Vi är tacksamma att få veta vilka förbund som tänker svara på remisserna.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein
Handikappförbundens diarienummer för remissen: Dnr R10-049