LIF:s definition av begreppet avancerad vård i hemmet

Läs remissens följebrev
Läs LIF:s definition
Remissinstanser

Sista svarsdatum till LIF - de forskande läkemedelsföretagen 2010-12-01
(Vi avger inte yttrande på denna remiss)

Handlingsförfarande

De här remisserna skriver Handikappförbunden inte remissvar på. De kan fortfarande innehålla viktiga frågor och därför avviserar vi dem till våra medlemsförbund. Vi är tacksamma att få veta vilka förbund som tänker svara på remisserna.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein
Handikappförbundens diarienummer för remissen: Dnr R10-041