Remisshantering

Som ett komplement till skriftliga synpunkter kommer betänkandet diskuteras på mötet med Nätverken för Arbetsmarknad och socialförsäkring (NAS) onsdagen den 6 oktober 9.00-12.00.

Syftet med NAS är att samordna medlemsförbundens frågor som rör arbetsmarknad och försörjning samt att vara ett forum för dialog mellan medlemsförbunden och Handikappförbundens representanter i olika samverkansgrupper på området.
Nätverket är öppet för Handikappförbundens medlemsorganisationer, såväl tjänstemän som förtroendevalda. Eftersom ett möte redan är inplanerat utnyttjas detta för att diskutera remissen.

En särskild inbjudan till mötet skickas till NAS-medlemmarna och medlemsförbunden i slutet av september.