Remiss, begreppet vårdrelaterad infektion, dnr 6.8-11745-2010

Läs Missiv
Läs Remissmottagare
Läs Remissunderlag extern VRI 2010
Läs Informationsblad terminologiremiss

Sista svarsdatum till Socialstyrelsen

2010-04-22
(Vi avger inte yttrande på denna remiss)

Handlingsförfarande

De här remisserna skriver Handikappförbunden inte remissvar på. De kan fortfarande innehålla viktiga frågor och därför avviserar vi dem till våra medlemsförbund. Vi är tacksamma att få veta vilka förbund som tänker svara på remisserna.

Kontakt på Handikappförbunden

Karin Sandström
Handikappförbundens diarienummer för remissen: Dnr 10-010