Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Läs remissen

Sista svarsdatum till Kulturdepartementet

2010-06-04
(Vi avger inte yttrande på denna remiss)

Handlingsförfarande

De här remisserna skriver Handikappförbunden inte remissvar på. De kan fortfarande innehålla viktiga frågor och därför avviserar vi dem till våra medlemsförbund. Vi är tacksamma att få veta vilka förbund som tänker svara på remisserna.

Kontakt på Handikappförbunden

Linda Bergfeldt
Handikappförbundens diarienummer för remissen: Dnr 10-009