Remissmöte

Näringsdepartementet avser att ordna ett remissmöte med syftet att bereda remissinstanserna tillfälle att under remisstiden diskutera förslagen och materialet i betänkandet.

Anmälan av högt två deltagare per remissinstans görs till Moncia Tornberg senast 29 oktober.
E-post: Monica Tornberg
Telefon: 08-405 14 58

Tid: Eftermiddagen den 11 november 2010 
Plats: Näringsdepartementets lokaler på Mäster Samuelsgatan 70 i Stockholm.