Remiss avseende Influensavaccination som särskilt vaccinationsprogram

Missiv

Influensavaccination som särskilt vaccinationsprogram

Pneumokockvaccination som särskilt vaccinationsprogram

Tuberkolosvavvination som särskilt vaccinationsprogram

Hepatit B-vaccination som särskilt vaccinationsprogram

Vi avger inget yttrande på denna remiss!

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet

senast 14 oktober 2016.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver Handikappförbunden inte något yttrande på. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

OBS! Om något enstaka förbund eller några förbund i samverkan kommer att göra ett genomarbetat remissvar, så finns möjligheten att Handikappförbunden ställer sig bakom det yttrandet. Återkoppla i sådana fall i god tid före remisstidens utgång.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein
08-546 404 34