Remiss om förslag angående upphävande av Transportstyrelsens föreskrift (TSFS 2012:105) om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet vad gäller rullande materiel / buller för konventionell trafik.

Läs remissen  

Vi avger inget yttrande på denna remiss!

Remissyttranden ska lämnas till Transportstyrelsen

senast den 1 september 2014

Ni är välkomna att lämna synpunkter på förslag till föreskrift och konsekvensutredning. Remissvaren lämnas senast 1 september 2014. Ange beteckning TSF 2014-87.

Svara gärna med e-post till:

jarnvag@transportstyrelsen.se

Eller till: Transportstyrelsen

Väg- och järnvägsavdelningen
Box 267
781 23 Borlänge

Har ni frågor kring remissen kontakta Bernt Andersson på telefon 010-495 55 64, eller e-post: bernt.andersson@transportstyrelsen.se

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver Handikappförbunden inte något yttrande på. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

OBS! Om något enstaka förbund eller några förbund i samverkan kommer att göra ett genomarbetat remissvar, så finns möjligheten att Handikappförbunden ställer sig bakom det yttrandet. Återkoppla i sådana fall i god tid före remisstidens utgång.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein
08-546 404 34