Remiss av föreskrifter om tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart (IVV)

Läs remissen 

Vi avger inget yttrande på denna remiss!

Remissyttranden ska lämnas till Transportstyrelsen

senast den 14 april 2014, gärna per e-post till sjofart@transportstyrelsen.se med angivande av beteckning TSF 2013-132

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver Handikappförbunden inte något yttrande på. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

OBS! Om något enstaka förbund eller några förbund i samverkan kommer att göra ett genomarbetat remissvar, så finns möjligheten att Handikappförbunden ställer sig bakom det yttrandet. Återkoppla i sådana fall i god tid före remisstidens utgång.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein
08-546 404 34