Remiss avseende terminologiprojekt om välfärdsteknologi

Läs om remissen 

Remissen

Informationsblad

Vi avger inget yttrande på denna remiss!

Remissyttranden ska lämnas till Socialstyrelsen

senast 2015-11-02

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver Handikappförbunden inte något yttrande på. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

OBS! Om något enstaka förbund eller några förbund i samverkan kommer att göra ett genomarbetat remissvar, så finns möjligheten att Handikappförbunden ställer sig bakom det yttrandet. Återkoppla i sådana fall i god tid före remisstidens utgång.

Sammanfattning

Socialstyrelsen ansvarar för samordning av terminologin inom fackområdet vård och omsorg, som innefattar hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Här bifogas en remiss på föreslagna definitioner inom området välfärdsteknologi för era synpunkter. Vidarebefordra gärna detta mejl med två bifogade filer till någon sakkunnig hos er. Praktiska instruktioner och information om terminologiprojektet finns i remissens inledning.

Frågor om remissen besvaras av Socialstyrelsens terminolog Carl Strömbäck som nås på carl.stromback@socialstyrelsen.se.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein
08-546 404 34