Remiss avseende Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21

Läs missivet

Läs remissen

Högprioriterad! Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och behöver få del av medlemsförbundens synpunkter senast den 1 juni 2015!

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet senast den 17 augusti 2015.

Första remissmöte i samband med ett nätverksmöte den 21 april kl. 10-15. Anmälan till roger.marklund@hso.se

Handikappförbundens hantering

Remissen är högprioriterad och berör alla våra medlemsförbund. Den ligger inom ramen för de prioriteringar som kongressen gjort och handlar om avgörande politiska förslag. Vi skriver vårt gemensamma yttrande efter en större process med förbunden och är helt beroende av att ha en nära dialog för att kunna återspegla alla medlemsförbunds synpunkter.

Sammanfattning

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen föreslår i sitt slutbetänkande en rad förändringar i sjukförsäkringen inklusive stödet för återgång i arbete, i arbetsskadeförsäkringen och i arbetslöshetsförsäkringen. Syftet är att värna förtroendet för socialförsäkringarna och göra försäkringarna långsiktigt hållbara. Betänkandet innehåller ett 50-tal förslag i nuvarande försäkringar samt förslag till inriktning av det fortsatta reformarbetet.

Handläggare på Handikappförbunden

Mikael Klein