Remiss avseende För kvalitet - Med gemensamt ansvar SOU 2015:17

Läs missivet

Läs remissen

Högprioriterad! Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och behöver få del av medlemsförbundens synpunkter senast den 1 juni 2015!

Remissyttranden ska lämnas till Socialdepartementet senast 26 juni 2015.

Anmälan till remissmöte den 5 maj 2015 till roger.marklund.maklund@hso.se

Handikappförbundens hantering

Remissen är högprioriterad och berör alla våra medlemsförbund. Den ligger inom ramen för de prioriteringar som kongressen gjort och handlar om avgörande politiska förslag. Vi skriver vårt gemensamma yttrande efter en större process med förbunden och är helt beroende av att ha en nära dialog för att kunna återspegla alla medlemsförbunds synpunkter.

Sammanfattning

Utredningens uppdrag har varit att utreda och lämna förslag på hur behovet av kvalificerade försäkringsmedicinska utredningar inom relevanta socialförsäkringsområden ska tillgodoses. Utredaren har också haft i uppdrag lämna förslag till de författningsändringar som utredaren bedömer behövs.

Handläggare på Handikappförbunden

Mikael Klein