Remiss: Från analog till digital marksänd radio - en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77)

Läs missivet

Läs remissen 

Vi avger inget yttrande på denna remiss!

Remissyttranden ska lämnas till Kulturdepartementet

senast den 23 mars 2015.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver Handikappförbunden inte något yttrande på. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

OBS! Om något enstaka förbund eller några förbund i samverkan kommer att göra ett genomarbetat remissvar, så finns möjligheten att Handikappförbunden ställer sig bakom det yttrandet. Återkoppla i sådana fall i god tid före remisstidens utgång.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein
08-546 404 34