WIPO:s diplomatkonferens avseende ett internationellt avtal om undantag i upphovsrätten till förmån för personer med synnedsättning/läsnedsättning

Läs remissen

Läs missivet

Läs Dyslexiförbundets yttrande
- Letter to Mr. Barnier - Mr van Rompuy I
- Letter to Mr. Barnier - Mr. van Rumpuy II

Vi avger inget yttrande på denna remiss!

Remissyttranden ska lämnas till Justitiedepartementet

senast 8 april 2013.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver Handikappförbunden inte något yttrande på. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

OBS! Om något enstaka förbund eller några förbund i samverkan kommer att göra ett genomarbetat remissvar, så finns möjligheten att Handikappförbunden ställer sig bakom det yttrandet. Återkoppla i sådana fall i god tid före remisstidens utgång.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein
08-546 404 34