Remiss Begrepp och termer för ordinationsorsak, dnr 17125/2013

Läs missivet ordinationsorsak april 2013 extern

Bilaga 1 Termlista samt svarsmall Ordinationsorsak och angränsande begrepp

Bilaga 2 Förklaringar till remiss för ordinationsorsak

Bilaga 3 Nuvarande termer och definitioner i termbanken för ordinationsorsak och angränsande begrepp

Bilaga 4 Informationsblad terminologiremiss

Sändlista remissmotagare

 

Vi avger inget yttrande på denna remiss!

Remissyttranden ska lämnas till Socialstyrelsen

senast 2013-05-03

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver Handikappförbunden inte något yttrande på. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

OBS! Om något enstaka förbund eller några förbund i samverkan kommer att göra ett genomarbetat remissvar, så finns möjligheten att Handikappförbunden ställer sig bakom det yttrandet. Återkoppla i sådana fall i god tid före remisstidens utgång.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein
08-546 404 34