Remiss av förslag till PTS föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal

Läs remissen 

Läs Handikappförbundens remissyttrande  

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss och tar tacksamt emot synpunkter från medlemsförbunden senast 2013-02-18!

Sista svarsdatum

Remissyttranden ska lämnas till PTS senast 2013.02-25

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på, men arbetet sker i en mindre process. Det kan vara remisser som är viktiga för funktionshindersrörelsen, men som antingen berör ett mindre antal medlemsförbund, eller som inte ligger inom kongressens prioriterade områden. Det kan också vara remisser som handlar om frågor som vi tidigare yttrat oss mer djupgående om. Vi är likväl beroende av att få ta del av medlemsförbundens synpunkter.

Sammanfattning

PTS avser att utfärda föreskrifter och allmänna råd om innehåll i avtal.

PTS ger därför möjlighet för den som vill att yttra sig över förslaget till föreskrifter och allmänna råd samt konsekvensutredningen.

Handläggare på Handikappförbunden

Mia Ahlgren
Telefon: 08-546 404 52