Underlag till remissen om uppföljning av konventionen

Övervakningskommittén för FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har tagit fram en lista med frågeställningar (list of issues) inför det förhör som ska hållas med Sverige i början av april 2014. Regeringen har i mitten av december färdigställt sina svar på frågeställningarna. Handikappförbunden kommer att sätta samman ett skriftligt dokument med kommentarer till regeringens svar.

Övervakningskommitténs frågor (som är på engelska), list of issues, till regeringen

Regeringens svar (på engelska)

Övervakningskommittén har också tagit fram utkast till allmänna kommentarer (general comments) om två artiklar i konventionen som är förslag till hur rättighetsartiklarna ska tolkas. Kommittén tar emot kommentarer på utkastet fram till den sista januari 2014.

Länk till allmänna kommentarerna (general comments) som är på engelska

På remissmötet den 9 januari 13.00-16.00 kommer vi att analysera regeringens svar på Övervakningskomitténs frågor (list of issues) samt deras förslag på allmänna kommentarer (general comments) om hur artikel 9 tillgänglighet och artikel 12 likhet inför lagen ska tolkas. Diskussionerna utgör underlag för våra skriftliga kommentarer till övervakningskommittén.