Remiss om lättlästutredningens betänkande Lättläst (SOU 2013:58)

Läs missivet

Läs remissen

Till skillnad mot vad som tidigare aviserats avger vi  inget yttrande på denna remiss! Förbund som avser avge remissyttrande gör det i eget namn.

Remissyttranden ska lämnas till Kulturdepartementet

senast 10 januari 2014.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver Handikappförbunden inte något yttrande på. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

OBS! Om något enstaka förbund eller några förbund i samverkan kommer att göra ett genomarbetat remissvar, så finns möjligheten att Handikappförbunden ställer sig bakom det yttrandet. Återkoppla i sådana fall i god tid före remisstidens utgång.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein
08-546 404 34