Förslag till ny föreskrift om e-tjänsten [Ansökan] samt ändringar i TLV:s föreskrifter och allmänna råd med anledning av TLV:s nya verksamhetssystem m.m.

Konsekvensutredning

Missiv

Sändlista

TLVFS e-tjänst ansökan

TLVFS_2008_2

TLVFS_2009_4

TLVFS_2011_3

Vi avger inget yttrande på denna remiss!

Remissyttranden ska lämnas till Tandvårds- och läkemedelsverket, TLV

senast den 25 november 2013

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver Handikappförbunden inte något yttrande på. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

OBS! Om något enstaka förbund eller några förbund i samverkan kommer att göra ett genomarbetat remissvar, så finns möjligheten att Handikappförbunden ställer sig bakom det yttrandet. Återkoppla i sådana fall i god tid före remisstidens utgång.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein
08-546 404 34