Remissvar 2012

December

Remissvar: Harmoniserat inkomsstbegrepp - Möjligheter att använda månadsuppgifter i social- och arbetslöshetsförsäkringarna, SOU 2012:47

Remissvar: Översyn av tryck- och yttrandefriheten SOU 2012:55

November

Remissvar: ”Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd”, SOU 2012:17

Oktober

Remissvar: FunkaA-utredningens betänkande Sänkta trösklar - Högt i tak, SOU 2012:31

September

Remissvar: Gör det enklare, SOU 2012:33, och
Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek, Ds 2012:21
 

Augusti

Yttrande om Ökad trygghet och bättre ekonomiska villkor för personer med aktivitetsersättning som vill försöka arbeta eller studera, S2012/4640/SF

Yttrande om Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst, Ds 2012:20

April

 Yttrande om Hjälpmedel- ökad delaktighet och valfrihet

Yttrande om Fusk  och felaktigheter med assistansersättning 2012:6

Mars

Yttrande om Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete

Yttrande om "Framtidens högkostnadsskydd i vården"

Februari

Yttrande om Vissa ändringar i radio- och tvlagen Ds 2011:40 (2010:696)

Yttrande om rapporten Vidaresändningsplikt för tvsändningar genom tråd (MRTV)

Januari

Yttrande om EU:s förslag till ramprogram för forskning och innovation 2014-2020 - Horizon 2020

Yttrande om På jakt efter den goda affärren SOU2011:73 (delbetänkande Upphandlingsutredningen)