Remiss avseende Översyn av läkarnas specialitetsindelning

Vi avger inget yttrande på denna remiss!

Remissyttranden ska lämnas till Socialstyrelsen senast 2012-05-23 (Socialstyrelsen har valt att förlänga remisstiden med en vecka) Vänligen sänd er e-post till Registrator.Behorighet@socialstyrelsen.se eller via post: Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm, Märk kuvertet ”behörighet/registrator”. Vid frågor kan ni er vända er till Tobias Lindqvist.

Märk ert svar med dnr. 12273/2012.

Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver Handikappförbunden inte något yttrande på. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

Läs remissen

Läs missivet

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein
Telefon: 08-546 404 34