Remiss avseende Ds: 2012:13 Ny bibliotekslag

 

Vi avger inget yttrande på denna remiss!

Remissyttranden ska lämnas till Kulturdepartementet senast 2012-09-15


Handikappförbundens hantering

Den här remissen skriver Handikappförbunden inte något yttrande på. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

Läs remissen

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein

Telefon: 08-546 404 34