Förfrågan om synpunkter från Brukarföreträdare till TLV:s omprövning av läkemedel mot lokala östrogenbristsymptom

Vi avger inget yttrande på denna förfrågan!

Yttrandet ska lämnas till TLV senast 2012-05-02


Handikappförbundens hantering

Denna förfrågan skriver Handikappförbunden inte något yttrande på. Den kan ändå röra viktiga frågor och därför aviserar vi dem till alla våra medlemsförbund. Vi tar tacksamt del av de yttranden som enskilda förbund skriver.

Läs förfrågan till brukarorganisationer

Läs missivet  

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein
Telefon: 08-546 404 34