Remiss av PM Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete Dnr S2012/1822/SF

Läs om remissen 

Läs PM:et 

Läs vårt remissvar

Med enbart några få dagars remisstid har vi inte hunnit med ordinarie remissförfarande. Handikappförbunden har avgivit ett yttrande på denna remiss.

Sista svarsdatum

Remissyttranden har lämnats till Socialdepartementet den 6 mars 2012.

Handläggare på Handikappförbunden

Mikael Klein