Remiss avseende Allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Läs missivet 

Läs allmänna råd och kommentarer 

Läs konsekvensutredningen  

Sista svarsdatum till Skolverket

2012-02-09
(Vi avger inte yttrande på denna remiss)

Handlingsförfarande

De här remisserna skriver Handikappförbunden inte remissvar på. De kan fortfarande innehålla viktiga frågor och därför aviserar vi dem till våra medlemsförbund. Vi är tacksamma att få veta vilka förbund som tänker svara på remisserna.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein