Samråd kring legitimation för lärare och förskollärare

Länk till missiv
Föreskrifter introduktionsperiod och komptensprofil
Föreskrift lektor
Leg för lärare, förskollärare och lektorer
Utgångspunkter
Sändlista lärarleg
Konsekvensutredning yttrande och intro
Konsekvensutredning lektor

Sista svarsdatum till Skolverket

2011-04-26
(Vi avger inte yttrande på denna remiss)

Handlingsförfarande

De här remisserna skriver Handikappförbunden inte remissvar på. De kan fortfarande innehålla viktiga frågor och därför avviserar vi dem till våra medlemsförbund. Vi är tacksamma att få veta vilka förbund som tänker svara på remisserna.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein