Remiss för begreppet standardiserad vårdplan samt för samverkansbegrepp Dnr 27796/2011

Läs Missiv två terminologiprojekt 

Läs Informationsblad terminologiremiss 

Läs bilaga 1 standardiserad vårdplanl termlista samt svarsmall 

Läs bilaga 2 Begreppsdiagram standardiserad vårdplan 

Läs bilaga 3 samverkan mfl termlista samt svarsmall 

Läs Bilaga 4 begreppsdiagram 

Läs bilaga 5 samverkan mfl begrepp,bakgrund, beskrivning av tillvägagångssätt 

Sista svarsdatum till Socialstyrelsen

2011-09-30
(Vi avger inte yttrande på denna remiss)

Handlingsförfarande

De här remisserna skriver Handikappförbunden inte remissvar på. De kan fortfarande innehålla viktiga frågor och därför avviserar vi dem till våra medlemsförbund. Vi är tacksamma att få veta vilka förbund som tänker svara på remisserna.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein