Remiss avseende utvärdering av dostjänsten Dnr 589:2011/521351

Läs remissen 

Sista svarsdatum till registrator@lakemedelsverket.se senast

2011-12-22
(Vi avger inte yttrande på denna remiss)

Handlingsförfarande

De här remisserna skriver Handikappförbunden inte remissvar på. De kan fortfarande innehålla viktiga frågor och därför aviserar vi dem till våra medlemsförbund. Vi är tacksamma att få veta vilka förbund som tänker svara på remisserna.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein