Remiss angående förslag till Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om äldre (dnr 6.1-7359/2011)

Läs missiv 

Läs konsekvensutredning

Läs SOSFS

Läs meddelandeblad

Sista svarsdatum till Socialstyrelsen 

2011-11-18
(Vi avger inte yttrande på denna remiss)

Handlingsförfarande

De här remisserna skriver Handikappförbunden inte remissvar på. De kan fortfarande innehålla viktiga frågor och därför avviserar vi dem till våra medlemsförbund. Vi är tacksamma att få veta vilka förbund som tänker svara på remisserna.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein