Remiss: Idébok ”Avfallshantering – säkert, tillgängligt och estetiskt. vägledning vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer och återvinningscentraler”

Läs missiv
Läs Vägledning och inspiration vid planering och byggande av avfallsutrymmen, återvinningsstationer, återvinningscentraler
Läs svarsfil
Läs sändlista
Läs Avfallshandboken

Sista svarsdatum till Boverket

2011-02-14
(Vi avger inte yttrande på denna remiss)

Handlingsförfarande

De här remisserna skriver Handikappförbunden inte remissvar på. De kan fortfarande innehålla viktiga frågor och därför avviserar vi dem till våra medlemsförbund. Vi är tacksamma att få veta vilka förbund som tänker svara på remisserna.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein
Handikappförbundens diarienummer för remissen: Dnr R11-002