Med rätt att välja – flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp (SOU 2011:30)

Läs delbetänkandet 

Sista svarsdatum till Utbildningsdepartementet

2011-08-31
(Vi avger inte yttrande på denna remiss)

Handlingsförfarande

De här remisserna skriver Handikappförbunden inte remissvar på. De kan fortfarande innehålla viktiga frågor och därför avviserar vi dem till våra medlemsförbund. Vi är tacksamma att få veta vilka förbund som tänker svara på remisserna.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein