Livsuppehållande behandling

Missiv externremiss livsuppehållande behandling
Konsekvensutredning Livsuppehållande behandling
Externremiss föreskrifter Livsuppehållande
Extern remiss Handbok Livsuppehållande
Sändlista

Sista svarsdatum till Socialstyrelsen

2011-05-09
(Vi avger inte yttrande på denna remiss)

Handlingsförfarande

De här remisserna skriver Handikappförbunden inte remissvar på. De kan fortfarande innehålla viktiga frågor och därför avviserar vi dem till våra medlemsförbund. Vi är tacksamma att få veta vilka förbund som tänker svara på remisserna.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein