Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah

Läs blanketten för Lex Sarah
Läs Konsekvensutredningen
Läs Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för Lex Sarah

Sista svarsdatum till Socialstyrelsen
2011-04-15
(Vi avger inte yttrande på denna remiss)

Handlingsförfarande

De här remisserna skriver Handikappförbunden inte remissvar på. De kan fortfarande innehålla viktiga frågor och därför avviserar vi dem till våra medlemsförbund. Vi är tacksamma att få veta vilka förbund som tänker svara på remisserna.

Kontakt på Handikappförbunden

Mikael Klein